Home

Siden er under utarbeidelse 

BAKGRUND

Jeg har lenge vært opptatt av tekstilbransjen og dens (anti)verdier. Oppveksten med syende kvinner rundt meg, som stillferdig utfører sitt arbeid, egen erfaring fra industrien og skredderyrket er bakgrunnen for min kunstproduksjon. Mine prosjekter tar for seg nettopp dette arbeid som utføres av kvinner ved symaskiner verden over.

 

Under min oppvekst tilbrakte jeg mye tid på min farmors syloft. Min farmor var skredder slik jeg er.

Vinteren 1965 kom det en kvinne med sin datter til min farmor, kvinnen hadde med seg 9 ustlitte kjoler, hon undrade om farmor kunde sy 1 kjole av disse kjolene, datteren skulle konfirmeres.

Farmor sa til kvinnan, kom tilbake om fire uker, og til meg sa hun: nu skal jeg lære deg at trylle Karin!

Vi sprettet opp kjolene, vasket, strøk, tok vare på knapper og tråd som var lengre enn en meter, deretter plukket vi ut de delene som var minst slitt og startet prosessen med å sette sammen en kjole. Da kjolen var klar og datteren sto foran farmors store speil hadde både kvinnen og datteren tårer i øynene.  Kjolen blev nydelig. Denne opplevelsen var nærmest som et stilleben, maleriskt og poetiskt. Dette satte varige spor i meg.

 

Mitt materiale er hovudsaklig ufarget bomullslerret. Bomullslerret er et vanligt utgangspunkt for produksjon av kunst. Men jeg bruker det som det er, uten maling eller annen form for farge. Ufarget bomullslerret har en egen evne til at leva med ljuset, grå, rosa, beige, gyldne farger oppnås med ljuset og behandlingssett. Sømtekniske detaljer som brettinger, stablinger og repetisjoner av en arbeidsprosess, gentagelser av sømtekniske detaljer til rent funksjonelle formål, bruker jeg som rytmer, overflate virkninger i mina arbeider. Materialet bearbeider jeg så enkelt som mulig, for at få frem materiales egenart. For meg er de viktigt at ta utgangspunkt i det kvinnelige og det sensuelle i materialets iboende muligheter, de dagligdagse, allminnelige, men også å skape monumentalitet.

 

 

 

MÅLSETTING

Jeg arbeider konseptuelt og med mitt arbeide retter jeg søkelyset på, og problematiserer ulike sider ved dagens tekstilindustri. Utflagging av industri fra vest til øst, globalisering, menneskeverd, forbrukermakt miljø, og helse. Billig arbeidskraft i en skitten tekstilindustri. Utnytting av den tredje verden, barnearbeid, formidling av handbåren kunnskap og industri.

 

Samtidigt ønsker jeg at synligjøre den tekstile kvinnetradisjonen og kvinnekultur generelt, sett i et internasjonalt og globalt perspektiv, noe som er sterkt forankret i mitt arbeid. Tekstil er ett av våra viktigste materialer, vi omgir oss med dem og de følger oss gjennom hela livet. Vi skyddar, smyckar våra kroppar och hem med tekstil, ny og gammal. Det er kvinnorna som har tagit hand om denne del av vår kulturarv och dets tradisjoner. Bak denne arven ligger de århundrader med kunnskap, innsikt, slit och omsorg. Tekstil er en anonym, men viktig del av kvinnehistorien.